Ola is gas aig cridhe an deasbaid

Dh'fheumadh Alba neo-eisimeileach rannsachadh gu math mìonaideach a dhèanamh mus stèidhicheadh iad stòras ola.

Sin am beachd a tha a' tighinn bho fhear aig an robh gnothach mòr ri stòras Nirribhidh a chur air dòigh - stòras anns a bheil luach leth trillean not san là a th' ann.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill, air a bhith ann an Nirribhidh a' trusadh bheachdan.

Air fhoillseachadh