Là trang aig Cala Steòrnabhaigh

B' e Dimàirt aon de na làithean as trainge den bhliadhna aig Cala Steòrnabhaigh.

Thadhail trì soithichean mòra - am Marco Polo, Le Boreal agus am Funchal - air a' chala, 's iad a' toirt còrr is 1,000 luchd-turais chun an eilein.

Ach tha cuid a' meas nach eil an sgìre a' faighinn an aon ìre de bhuannachd bho luchd-turais a tha a' tighinn air bàtaichean seach luchd-turais àbhaisteach.

Ag aithris à Steòrnabhagh, seo Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh