Gèadh òr Arcaibh

Tha e cunnartach do dh' eileanan an dòigh beatha atharrachadh ro luathagus a bhith cus an eiseamail buadhan ùra is gnìomhachasan bhon taobh muigh.

Sin an teachdaireachd a th'ann an sgeulachd ghoirid ùr a th' air tighinn am bàrr am measg phàipearan an sgrìobhaiche Arcaich George MacKay Brown nach maireann.

Tha "The Golden Goose" a' dèanamh dealbh air Arcaibh mar stàite neo-eisimeileach.