Turas Rìoghail gu Siar

Thàinig Iarla agus Bana-Iarla Wessex air chuairt dha na h-Eileanan an Iar Dimàirt.

Chuir iad là air trang air seachad ann an Leòdhas sa mhadainn is an uair sin ann am Barraigh feasgar.