Beachdan à Sgìre Loch a Tuath

Thairis air na seachdainean a dh'fhalbh, thathas air a bhith a' trusadh bheachdan bho dhaoine ann an diofar phàirtean de dh'Alba mun referendum.

An t-seachdain-sa, tha sinn a' toirt sùil air sgìre Loch a Tuath air taobh sear Leòdhais.

Tha an sgìre a' toirt a-steach Am Bac, Tunga agus Tolastadh, le mu 23,00 duine air a' chlàr-bhòtaidh.

Chaidh Ruaraidh Rothach a' dh'fhaighinn beachd bho mhuintir an àite.