Co-labhairt Iain Muir

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba nach eil planaichean sam bith aca san amharc airson pàircean nàiseanta ùr a chruthachadh, a dh'aindeoin iarrtas bho bhuidhnean gleidhteachais.

Aig co-labhairt ann am Peairt, bha gu leòr a tha an sàs ann an iomairtean gleidhteachais a' beachdachadh air na th' air fàire do na pàircean, mar a tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris.

Air fhoillseachadh