'Cunntas-bheachd dìomhair'

Chaidh cuir às leth Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu bheil iad a' cumail cunntas-bheachd am falach, a tha a' sealltainn fàs ann an taic airson neo-eisimeileachd.

Chaidh a' chùis a thogail Dimàirt ann an Taigh nan Cumantan le ball SNP nan Eilean Siar aig Westminster, Aonghas Briannan MacNèill.

Bhruidhinn mi nas tràithe ris an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Niall O'Gallagher, a thug mìneachadh air na bh' air cùlaibh na connspaid.