Seirbheis-adhair ùr do dh'Eilean a' Cheò

Tha dòchas gun toir seirbheis-adhair ùr san Eilean Sgitheanach spionnadh dhan iomairt airson seirbheisean-adhair coimearsealta a thilleadh dhan Eilean.

Fhuair comhairlichean na sgìre cothrom sealladh car eadar-dhealaichte fhaighinn air Eilean a' Cheò, 's iad a' siubhal còmhla ri companaidh a tha a-nis a' ruith seirbheis plèana-mara do luchd-turais thairis air an eilean.

Bidh an t-itealan a' laighe air a' mhuir, ach bidh i cuideachd a' cleachdadh raon-laighe an eilein, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh