Beachdan à Obar Dheathain

Chan eil teagamh nach eil ola a' Chuain a Tuath, an t-airgead a tha na cois agus dè a bu chòir a dhèanamh leis, cudromach ann an deasbad an referendum.

Bho thàinig an ola air tìr an toiseach sna 70an, tha Obar Dheathain air buannachd mòr fhaighinn àiste agus tha e fhathast a' faireachdainn a' buaidh.

Gu ìre mhòr sheachainn e an crìonadh mu dheireadh san eaconamaidh.

Tha Iain Macaonghais a' meòrachadh air am bi gnothach aig an seo air mar a bhòtas daoine san t-Sultain.

Thadhal e air a' bhaile a thrusadh bheachd.

Air fhoillseachadh