Ministear an dùil an eaglais fhàgail

Tha e a' coimhead coltach a-nis nach bi ministear stèidhichte aig Eaglais na h-Alba ann an clèir Uibhist agus na Hearadh bho dheireadh na h-ath-mhìos.

Aig seirbheis air Là na Sabaid, dh'fhoillsich am Ministear ann an coithional Loch nam Madadh agus Bheàrnaraigh gu bheil e a' fàgail.

Ag aithris à Uibhist, seo Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh