A' togail aire mu cheòladairean dall

Chùm luchd-ciùil cuirm shònraichte ann an Inbhir Nis air an deireadh-sheachdain. Nam measg, bha dithis a tha dall.

Chuir Alpha Rothach à Baile Eòghainn a' phròiseict air a bheil Lèirsinn air dòigh, airson aire a thogail mu dhaoine dall ann an ceòl traidiseanta agus airson feuchainn ri taic-airgid a chruinneachadh dhaibh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh