Alba is na Pòlannaich

Tha mòran Phòlannaich a-nis a' fuireach air a' Ghàidhealtachd.

Ach tòisichidh Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean air cùrsa ùr, mar phàirt den cheum aca ann an Eachdraidh na h-Alba, a dhearbhas nach e càil ùr a tha sin.

'S chan e a-mhàin gu bheil Pòlannaich air a bhith a' tighinn a dh'Alba tro na linntinn, ach bha na mìltean mòra de dh'Albannaich a chaidh dhan Phòlainn cuideachd

Air fhoillseachadh