500 bliadhna bho rugadh Iain Knox

Chumadh co-labhairt ann an Dùn Èideann air an deireadh-sheachdain, a' comharrachadh gu bheil 500 bliadhna ann bho rugadh Iain Knox.

Ged a bha Knox aithnichte aig aon àm mar 'An aon Albannach ris a bheil an saoghal gu lèir dlighe', tha ìomhaigh a' chlèirich air fulang thar nam bliadhnaichean, le mòran a' ceasnachadh luach a dhìleib.

Mar a tha Iain MacDiarmaid ag aithris, chaidh an co-labhairt a chuir air dòigh ann an oidhirp sin a' chur ceart.

Air fhoillseachadh