Beachdan à Beinn na Fadhla

'S cinnteach gun tug raoin nan rocaid atharrachadh mòr air Uibhist, ach gu h-àraidh air Beinn na Fadhla.

Ged nach eil an t-àite cho trang 's a bha e ag aon àm, tha eaconamaidh na sgìre fhathast ceangailte gu làidir ris.

Ann an deasbad an referendum, fhuair Shona NicDhòmhnaill beachd bhon dà thaobh 's i bruidhinn ri luchd-gnothachais ann am Baile a' Mhanaich.

Air fhoillseachadh