Sgrìobhadairean Ùra Gàidhlig na bliadhna

Chaidh duais Sgrìobhadairean Ùra Gàidhlig na bliadhna a thoirt seachad.

Chaidh i gu Calum MacLeòid à Inbhir Nis agus Steaphan MacRisnidh à Dùn Dèagh.

Gheibh iad a-nis stiùireadh proifeiseanta bho Urras Leabhraichean na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean, a tha a' ruith na duais, airson an sgilean sgrìobhaidh is margaidheachd a leasachadh.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh