Sir Tom a' tighinn gu Fèis Belladrum

Bidh an seinneadair ainmeil Tom Jones aig mullach a' chlàir aig Fèis Chiùil Belladrum, faisg air Inbhir Nis, as t-Samhradh.

Chaidh fhoillseachadh Dimàirt gum bi Sir Tom air an àrd-ùrlar air oidhche Haoine, leis a' chòmhlan-ciùil Razorlight a' toirt na fèis gu crìch air oidhche Shathairne.

Tha tuilleadh aig Doneil MacLeòid.

Air fhoillseachadh