Gnìomhachas an dìon ann an Alba

San treas prògraim, bidh Rathad an Referendum a' faighneachd am biodh dìon nas fheàrr air Alba le neo-eisimeileachd neo mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte?

Tha Darren Linc air a bhith a' rannsachadh dè a' bhuaidh a dh'fhaodadh neo-eisimeileachd a thoirt air dìon na dùthcha.

Air fhoillseachadh