Luchd-teasairginn a' cosnadh duais

Tha bliadhna ann bhon a' bhuail sneachda trom air Eilean Arainn.

Chaidh na mìlltean fhàgail gun dealan, anns an fhuachd, cuid dhiubh còrr is seachdain.

Bha luchd-obrach ag obair tron droch shìde gus cumhachd a' thilleadh, agus mar a tha Ailean MacLeòid ag aithris, choisinn seirbheisean teasairginn an eilein duais airson mar a laimhsich iad cùisean.

Air fhoillseachadh