Turas mu Hiort san 19mh Linn

Thèid taisbeanadh ùr mu Hiort a stèidheachadh ann an Taigh Chearsabhagh ann an Loch nam Madadh.

Am measg eile, gheibh an luchd-tadhail cothrom turas a ghabhail air feadh an Eilein a dh'fhaicinn mar a bha e aig deireadh na 19mh Linne.

Tuigidh sibh gur ann tro ath-chruthachadh coimpiutar a ghabhas seo a dhèanamh.

Ghabh Shona NicDhòmhnaill an cothrom.