Iarrtas 'son srathan Chataibh

Bu chòir sluagh a thilleadh do na srathan mòra a dh'fhàg na fuadaichean falamh ann an Cataibh 's àiteachan eile air a' Ghàidhealtachd, a rèir fhir de cheannardan Chaidreachas Croitearachd na h-Alba an Cataibh.

Tha Alasdair MacMhaoirn airson faighinn cuidhteas dha na h-uachdarain mhòra an toiseach, le cìs a chuir air an fhearann.

Seo Dòmhnall Moireasdan.

Air fhoillseachadh