Taisbeanadh de dhealbhan Timothy Neat

Bidh mòran dhaoine eòlach air an obair aig Timothy Neat, leithid "The Voice of the Bard" agus "The Summer Walkers".

Tha e ainmeil airson dealbhan a thogail de dhaoine thall 's a-bhos, eadar croitearan, luchd-taisdeil na Gàidhealtachd agus luchd-ealain.

A-nis, tha taisbeanadh den obair aige air fosgladh ann ann Craoibh ann an Siorrachd Pheairt.

Air fhoillseachadh