Co-chomhairleachadh mu ionadan seirbheis

Chaidh tomhais de dh'fhàilte a chur air an naidheachd gun tèid beachd an t-sluaigh a shireadh mu phlana airson dà thrian de dh'ionadan seirbheis Chomhairle na Gàidhealtachd a dhùnadh.

Tha seo a' tighinn às dèidh do thè de chomataidhean na Comhairle co-dhùnadh o chionn ghoirid gum bu chòir dha na h-ionadan dùnadh gus airgead a chùmhnadh.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh