Cumhachd nan Eileanach (Pt 4)

Ge bith dè an taobh a thèid bhòt an referendum san t-Sultain, feumaidh a' Ghàidhealtachd - 's gu seachd àraid na h-Eileanan - barrachd smachd air an cùisean fhèin.

Sin am bheachd as cumanta a thàinig bhon fheadhainn ris a do bhruidhinn sinne airson na sreath againn air mar a tha an referendum a' bualadh air a' cheann a tuath.

Agus tha sin fìor an dà chuid mu luchd-taic an Aonaidh agus luchd-taic neo-eiseamalachd.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.