Feumalachdan agus fèin-riaghladh (Pt 3)

Dè na feumalachdan sònraichte a tha fhathast air a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan ron referendum?

Sin a' cheist san treas aithris san t-sreath: "A' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan an Alba agus san Rìoghachd Aonaichte".

Tha Dòmhnall Moireasdan cuideachd a' faighneachd - a bheil tomhas fèin-riaghlaidh ann an Dùn Èideann air diofar a dhèanamh?

Air fhoillseachadh