A' Ghàidhealtachd an Alba, agus san Aonadh (Pt 1)

Dè an t-àite a th' aig a' Ghàidhealtachd 's na h-Eileanan san referendum air neo-eisimeileachd?

Tha sinn a' tòiseachadh sreath aithrisean air An Là a' coimhead air eachdraidh na sgìre an Alba agus san Rìoghachd Aonaichte.

Bidh sinn a' faighneachd dè na ceistean sònraichte a tha ron sgìre san referendum.

Diluain, bha Dòmhnall Moireasdan a' dol air ais san eachdraidh.

Air fhoillseachadh