Sgitheanaich is Leòdhasaich fon phrosbaig

Aithris bhideo aig Dòmhnall MacLaomainn is e a' cur sgioba an Eilein Sgitheanaich agus Camanachd Leòdhais fon phrosbaig.

Air fhoillseachadh