Àrdachadh pàighidh nam breabadairean

Dh'aontaich breabadairean a' Chlò Hearaich gabhail ri àrdachadh pàighidh 6%.

Thuirt Comann nam Breabadairean gur e deagh chomharra a tha seo aig àm nuair a tha an eaconamaidh fhathast ann an staid cugallach.

Air fhoillseachadh