An t-airgead nur pòcaidean

'S e cuspair mòr na h-eaconomaidh a bhios fon phrosbaig ann am prògram Rathad an Referendum air BBC Alba Diciadain.

A thuilleadh air a bhith a' bruidhinn ri luchd-eòlais, tha Iain MacAonghais a' feuchainn ri ciall a dhèanamh de dh'fhaclan mòra an luchd-poileataigs, agus mìneachadh a thoirt seachad air far a bheil an dà thaobh san deasbad a' seasamh air gnothaichean eaconomach.