An Gearasdan gus tilleadh?

Aithris bhideo aig Dòmhnall MacLaomainn is e a' tadhal air a' Ghearasdan is iad ag amas air tilleadh dhan Phrìomh Lìog.

Air fhoillseachadh