Ionad ùr an Alanais

Tha an Eaglais Shaor air còrr is £300,000 a chosg air ionad ùr ann an Alanais a tha iad an dòchas a bheir brosnachadh dhan eaglais san sgìre.

Bidh Ionad Capstone fosgailte dhan choimhearsnachd fad na seachdaine.

Air fhoillseachadh