Ola is gas fon phrosbaig

Tha an dà chuid Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air na planaichean aca fhèin do ghnìomhachas na h-ola is a' ghas fhoillseachadh.

Choinnich an dà chaibineat ann an coinneamhan fa-leth ann an sgìre Obar Dheathain Diluain gus am planaichean a mhìneachadh.

Air fhoillseachadh