An t-eilean as fheàrr san Roinn Eòrpa

Chaidh Leòdhas agus na Hearadh ainmeachadh mar an t-eilean as fheàrr san Roinn Eòrpa airson luchd-turais.

A rèir sgrùdaidh a rinn an làrach-lìn TripAdvisor tha Leòdhas agus na Hearadh cuideachd sa chòigeamh àite air liosta de na h-eileanan as fheàrr air an t-saoghail, air thoiseach air eileanan na Grèige 's na h-Eadailte.

Tha tuilleadh aig Calum MacIlleathain.

Air fhoillseachadh