Sluagh nam bailtean cladaich a' crìonadh

Tha iad gu math brèagha, na bailtean beaga a tha ri oir a' chladaich air Taobh Sear Rois - Baile an Todhair, Baile a' Chnuic agus Sheannduaig.

Ach, tha na tha de dhaoine a' fuireach annta, a' tuiteam.

A rèir a' chunntas sluaigh mu dheireadh, chrìon sluagh nam bailtean cladaich 2% - ged a dh'fhàs sluagh Thaobh Sear Rois gu lèir, 7%.