Siostam rabhaidh do Linne Mhoireibh

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air còrr is £20,000 a chur ma seach airson siostam a chruthachadh a bheir rabhadh mu sgìrean air cladaichean Linne Mhoireibh, air an toir droch shìde buaidh.

Beagan is bliadhna air ais, chaidh milleadh luach £2.5m a dhèanamh air calaidhean anns an sgìre.