Lios Luibheach Inbhir Nis

Dh'fhaodadh gun gabhadh ceangal a stèidheachadh eadar Lios Luibheach Inbhir Nis agus Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean airson cothroman foghlaim a bhrosnachadh sa cheann a tuath.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd mar-thà air cùl-taic a chur ri plana airson an gàrradh ath-leasachadh, agus tha a' chompanaidh a tha ga ruith an dòchas mòran a bharrachd luchd-tadhail a thàladh chun ghoireas.