Dreuchdan bàna ann an Dùn Èideann

Dìreach beagan mhìosan às dèidh do Sgoil Ghàidhlig Thaobh na Pàirce fhosgladh ann an Dùn Èideann, tha trì dreuchdan bàn ann an seirbheisean foghlaim Ghàidhlig a bhaile - sa bhun-sgoil, san àrd-sgoil agus san sgoil àraich.

Thathas a' sanasachd obraichean na h-àrd-sgoile agus na sgoil àraich, ach a dh'aindeoin dà shanas, cha deach obair na bun-sgoile a lìonadh.

Tha Iain MacDiarmaid ag aithris.