Argamaidean Air-loidhne

Tha daoine a tha airson neo-eisimeileachd do dh'Alba a' cleachdadh mheadhanan sòisealta airson na h-argamaidean aca a chur air adhart barrachd na tha an fheadhainn a tha airson na Rìoghachd Aonaichte - rudan mar Twitter.

Sin a fhuair sgrùdadh a rinn a' bhuidheann rannsachaidh Poileasaidh na h-Alba.

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris.

Air fhoillseachadh