Dragh mu thaighean ùra ann an Cùil Lodair

Tha Comhairle na Gàidhealtachd agus buidhnean coimhearsnachd ann an Cùil Lodair iomagaineach mu na dh'fhaodadh a bhith an dàn do dh'àrainn a' bhlàir, 's companaidh air cead fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba 16 taighean a thogail.

Chuir a' Chomhairle an aghaidh nam planaichean, ach rinn a' chompanaidh tagradh chun Riaghaltais.

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.

Air fhoillseachadh