Dìleab bhon Chogadh Fhuar

Bheil beachd agaibh dè tha seo? Tha na bogsaichean seo suidhichte air feadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean - tha fear dhiubh ann an Tairbeart na Hearadh.

'S e dìleab bhon Chogadh Fhuar a th' annta - ionadan èisteachd ROC, a thogadh gun fhios nach biodh ionnsaigh niuclasach ann.

Tha Calum Macilleathain ag aithris.

Air fhoillseachadh