An ceangal eadar am Punjab is Port Rìgh

'S dòcha nach saoileadh duine gum biodh dàimh eadar Port Rìgh agus am Punjab, ach tha coltas gu bheil.

Tha tè às na h-Innseachan a' toirt blasad de dhualchas sgìre a breith gu far a bheil a bheil i an-diugh a' fuireach.