Iarrtas lagh cur-gheall atharrachadh

Tha Comhairle na Gàidhealtachd air iarraidh air Riaghaltas Bhreatainn an lagh atharrachadh a thaobh na h-àireamh de bhuidhnean chur-gheall a tha ceadaichte ann an aon sgìre.

Tha an naidheachd a' tighinn agus cead ga thoirt do bhùth gheall eile, an treas fear, anns an sgìre as bochda air a' Ghàidhealtachd.