Sgrios na stoirme

Tha dachaighean air a bhith gun chumhachd agus tha rathaidean air a bhith dùinte 's droch thìde a-rithist a' fàgail earrainnean mòra den dùthaich trumach a h-earrach.

Dh'fhàg a' ghèile oidhche Chiadain na mìltean dachaighean gun dealan, 's bàtaichean-aiseig air an cur dheth.

Feasgar, bha pìosan den A9 dùinte agus sneachda a' laighe air an rathad.

Tha Ailean Macleòid ag aithris.