25 bliadhna bho Locarbaidh

Bidh comharrachadh ann Disathairne air 25 bliadhna bho ionnsaigh-cheannairc cho dona 's a bh' ann riamh ann am Breatainn nuair a spreadh boma ann am plèana os cionn Locarbaidh ann an ceann a deas Alba.

Ged a chaidh aon duine a dhiteadh airson na thachair, tha mòran fhathast a' togail cheistean mu cò a bh' air cùlaibh na h-ionnsaigh.

Tha Iain MacAonghais ag aithris.

Air fhoillseachadh