Bliadhna thrang do Phort Steòrnabhaigh

Tha dùil gum bi Port Steòrnabhaigh nas trainge le soithichean mòra luchd-turais an ath-bhliadhna na bha e riamh roimhe.

Thuirt am port gun tèid aca air an làimhseachadh, ged a bhios obair a' dol air a' chala ag ullachadh airson a' bhàt'-aiseig ùir.

Tha Aonghas Domhnallach ag aithris.