Crìonadh am meadhan Inbhir Nis

Dh'iarr luchd-gnothachais ann an Inbhir Nis gun tigeadh am màl agus na cìsean a dh'fheumas daoine pàigheadh ann am meadhan a' bhaile a-nuas.

Tha an naidheachd a' tighinn agus rannsachadh ùr a' sealltainn gu bheil an àireamh de bhùithean falamh sa bhaile aig an ìre as àirde an Alba.