Beachd nan nàbaidhean?

Tha deasbad gu leòr mun refererendum a' dol air adhart ann an Alba ach ciamar a tha muinntir Shasainn a' coimhead air a' chùis?

Fhuair Aithris na Maidne beachd bho Ridseard Watson ann an Cumbria ann an Ceann a Tuath Shasainn.

Air fhoillseachadh