BBC Naidheachdan

Deasbad mu irisean Gàidhlig

Tha deasbad bheothail air tòiseachadh air leithid Twitter agus Facebook mu dheidhinn iris Ghàidhlig.

Tha seo an dèidh na naidheachd gu bheil an iris mu dheireadh a bha ga clo-bhualadh, Cothrom, a' dol à bith, 's e ro chosgail do bhuidhinn an luchd-ionnsachaidh, Clì Gàidhlig, a cumail a' dol.

Ach tha an naidheachd air iarrtas a thogail airson iris Ghàidhlig nas fharsainne air pàipear no gu didseatach.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.