Sgeama paidhleat air an A9

An ath-bhliadhna, bidh e ceadaichte do dhràibhearan-làraidh siubhal aig 50 mìle san uair air earrannan sìngilte den phrìomh rathad eadar a' Ghàidhealtachd agus meadhan na h-Alba.

Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gun tèid sgeama paidhleat a dhèanamh nuair a thèid siostam ùr a bhios a' tomhas astar coitcheann dhràibhearan a chur as sàs air an A9.

Air fhoillseachadh