Là an Dàrna Chogaidh ga comharrachadh ann an Inbhir Nis

Chruinnich cuid de sgoilearan, tidsearan agus pàrantan bho Bhun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis airson an dàrna cogadh a chomharrachadh.

Rinn iad sin le a bhith a' cur orra aodach bhon linn sin agus a' dannsa ann an stoidhle an àm, am measg eile.

Air fhoillseachadh