Pàipear Geal an Referendum a' togail deasbaid

Air an 18mh den t-Sultain 2014, feumaidh sluagh na h-Alba co-dhùnadh air am bu chòir do dh'Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeileach, neo a bheil i na fheàrr còmhla ris a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte.

Chaidh an deasbad mun referendum a bhrosnachadh gu mòr nuair a dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba am Pàipear Geal air an referendum san t-Samhain.

Air fhoillseachadh